Harmonogram Szkolenia

Kurs: Pracownik sekretariatu z modułem ochrona danych osobowych zgodnie z RODO – 100 godzin

Termin: 18.12.2019-05.01.2020

Miejsce: ul. Legionów 81, 91-072 Łódź

Liczba uczestników: 11 osób

Trenerzy: Anna Kuba

 

Harmonogram szczegółowy:

18.12.2019         15:30     20:30

19.12.2019         15:30     20:30

20.12.2019         15:30     20:30

21.12.2019         9:00       17:30

22.12.2019         9:00       17:30

23.12.2019         8:00       14:30

24.12.2019         8:00       14:30

28.12.2019         9:00       17:30

29.12.2019         9:00       17:30

03.01.2020         15:30     20:30

04.01.2020         9:00       17:30

05.01.2020         9:00       17:30

Zaktualizowany harmonogram wsparcia

Harmonogram – Indywidualne Spotkania z doradcą zawodowym

w ramach Projektu „Od(Ważni) społecznie i zawodowo!”

nr RPLD.09.01.02-10-0015/18-00

Doradca 1

LP Data Godzina Miejsce
 

1.

15.12.2019 08:00 – 20:00 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1504

 

 

Harmonogram – Indywidualne Spotkania z doradcą zawodowym

w ramach Projektu „Od(Ważni) społecznie i zawodowo!”

nr RPLD.09.01.02-10-0015/18-00

Doradca 2

LP Data Godzina Miejsce
 

1.

15.12.2019 08:00 – 20:00 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505

 

 

Warsztaty Umiejętności miękkich

w ramach Projektu „Od(Ważni) społecznie i zawodowo!”

nr RPLD.09.01.02-10-0015/18-00

LP Data Godzina Miejsce
 

1.

18.12.2019 9:00 – 17:00 ul. Wólczańska 4A, sala G2, 90-720 Łódź
2. 19.12.2019 9:00 – 17:00 ul. Wólczańska 4A, sala G2, 90-720 Łódź
3. 20.12.2019 9:00 – 17:00 ul. Wólczańska 4A, sala G2, 90-720 Łódź

 

Harmonogram wsparcia

Harmonogram – Indywidualne Poradnictwo psychologiczne

w ramach Projektu „Od(Ważni) społecznie i zawodowo!”

nr RPLD.09.01.02-10-0015/18-00

LP Data Godzina Miejsce
 

1.

03.12.2019 8:00 – 20:00 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505
 

2.

04.12.2019 8:00 – 13:00 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505
 

3.

05.12.2019 8:00 – 20:00 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505

 

 

Harmonogram – Specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej

w ramach Projektu „Od(Ważni) społecznie i zawodowo!”

nr RPLD.09.01.02-10-0015/18-00

LP Data Godzina Miejsce
 

1.

04.12.2019 13:30 – 20:30 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505
 

2.

07.12.2019 8:00 – 17:30 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505

 

Harmonogram – Indywidualne doradztwo zawodowe

w ramach Projektu „Od(Ważni) społecznie i zawodowo!”

nr RPLD.09.01.02-10-0015/18-00

LP Data Godzina Miejsce
 

1.

06.12.2019 15:00 – 21:00 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505
 

2.

07.12.2019 8:00 – 20:00 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505

Harmonogram – aktualizacja grudzień 2019

 

Harmonogram – Indywidualne Poradnictwo psychologiczne

w ramach Projektu „Od(Ważni) społecznie i zawodowo!”

nr RPLD.09.01.02-10-0015/18-00

LP Data Godzina Miejsce
 

1.

03.12.2019 8:00 – 20:00 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505
 

2.

04.12.2019 8:00 – 20:00 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505
 

3.

05.12.2019 8:00 – 20:00 Łódź, ul. Traugutta 25, pokój 1505

 

 

Warsztaty Umiejętności miękkich

w ramach Projektu „Od(Ważni) społecznie i zawodowo!”

nr RPLD.09.01.02-10-0015/18-00

LP Data Godzina Miejsce
 

1.

9.12.2019  

9:00 – 15:00

 

Łódź, ul. Narutowicza 34, budynek ŁARR, sala LABORATORIUM KREATYWNE (parter)

2. 10.12.2019  

9:00 – 15:00

Łódź, ul. Narutowicza 34, budynek ŁARR, sala LABORATORIUM KREATYWNE (parter)
3. 11.12.2019  

9:00 – 15:00

Łódź, ul. Narutowicza 34, budynek ŁARR, sala LABORATORIUM KREATYWNE (parter)
4. 12.12.2019  

9:00 – 15:00

Łódź, ul. Narutowicza 34, budynek ŁARR, sala LABORATORIUM KREATYWNE (parter)