Zapytanie ofertowe – prawnik z dn. 02.01.2019

Poszukujemy do współpracy osób mogących przeprowadzić poradnictwo prawne dla uczestników projektu.

Termin składania ofert upływa: 07.01.2019 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Od(Ważni) społecznie i zawodowo!” (RPLD.09.01.02-10-0015/18), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT), poszukujemy do współpracy osób mogących przeprowadzić poradnictwo prawne.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza. Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Traugutta 25, 90-133 Łódź, lokal nr 15.05, w terminie do 07.01.2019 do godz. 12:00.

oferta- pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *